Ranking

Ranking Słuchalności
Radia

Ranking prowadzony jest na podstawie średniej ilości słuchaczy w jednym dniu kalendarzowym.

Ranking Popularności
Radia

Ranking prowadzony jest na podstawie ilości oddanych głosów w jednym miesiącu kalendarzowym.

Ranking Popularności
Zespoły  Prezentarzy 

Ranking prowadzony jest na podstawie ilości oddanych głosów w jednym miesiącu kalendarzowym.

Regulamin Śląskiego Radia Top Sender


ZAŁOŻENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem oraz serwisem sprawującym pełną kontrolę nad rankingami jest Śląskie Radio Top Sender (www.śląskieradio.pl), dalej nazywane też "organizatorem".
2.Ranking powstał w celu promowania internetowych rozgłośni radiowych grających śląską muzykę oraz zespołów i solistów pochodzących ze Śląska.
3. Do rankingu może przystąpić każdy śląski wykonawca, zespół muzyczny posiadający własną oficjalną stronę internetową i własny dorobek artystyczny.
4. Do rankingu może przystąpić każde radio promujące Śląską muzykę za pomocą internetu.
5. Chęć przystąpienia do rankingów może zgłosić słuchacz, redakcja rozgłośni lub sami wykonawcy, wysyłając adres strony internetowej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie organizatora.
6. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron uczestników rankingu, do których linki umieszczone są na stronie organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia radia/zespołu z rankingów w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.
8. Jeżeli, z jakichkolwiek powodów redakcja radia/zespół/solista nie chce uczestniczyć w "rankingu popularności" - należy to zgłosić organizatorowi.
9. Na podstronie usuniętego uczestnika "rankingu popularności" przycisk "Teraz Głosuj" będzie w odcieniach szarości. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona komunikat, napisany przez organizatora informujący o przyczynie braku możliwości głosowania.
10. System nie jest nadzorowany 24 godziny na dobę. Administrator serwisu Śląskie Radio Top Sender nie posiada określonego czasu roboczego, dlatego wszelkie prace związane z funkcjonowaniem strony i rankingu prowadzone są w nieregularnych odstępach czasowych.
11. Godziny i dni całego systemu Śląskie Radio Top Sender funkcjonują wg strefy czasowej UTC+1:00 (Warszawa, Berlin).

ZASADA DZIAŁANIA RANKINGÓW ŚLĄSKIEGO RADIA TOP SENDER:
12. Głosowanie jest możliwe tylko dla tych osób, u których możliwe jest zapisanie w plikach cookie informacji o pierwszym pojawieniu się na stronie organizatora.
13. Głosujący zobowiązany jest we własnym zakresie sprawdzenia ustawień przeglądarki internetowej, aby możliwy był zapis plików cookie na komputerze głosującego i aby pliki te nie były skasowane przed upływem jednego roku od momentu ich utworzenia.
14. Organizator nie ponosi winy z powodu braku możliwości udziału w głosowaniu wszystkim głosującym których ustawienia przeglądarki nie pozwalają na oddanie prawidłowo głosu.
15. System rozpoznaje głosującego na podstawie m.in. adresu IP połączenia internetowego. Jeżeli więcej niż jeden komputer posiada ten sam adres IP (np. poprzez korzystanie w jednym budynku z jednego łącza większej ilości komputerów) - system pozwoli na oddanie tylko jednego głosu.


16. Ranking Słuchalności Śląskich Radiostacji dalej nazywany też "rankingiem słuchalności" - prowadzony na podstawie średniej ilości słuchaczy w jednym dniu kalendarzowym.
16.1. Ranking słuchalności resetowany jest każdego dnia kalendarzowego o północy
16.1.2. Organizator zastrzega, że w przypadku przeciążenia serwerów mogą pojawić się problemy z prawidłowym odczytaniem ilości słuchaczy ze stron rozgłośni - co może wpłynąć na wyniki rankingu. Nie jest to jednak winą, ani w żaden sposób nie zależy od Organizatora.
16.1.3. Istnieje możliwość chwilowego wyłączenia systemu pobierającego informacje o ilości słuchaczy, gdy z jakiegoś powodu serwer radia zostanie wyłączony lub na muzycznym serwerze rozgłośni będą trwały prace konserwacyjne. Ponowne wznowienie prowadzenia statystyki odbędzie się tylko i wyłącznie wtedy kiedy administrator Śląskiego Radia Top Sender zauważy taką możliwość.


16.2. Ranking Popularności Śląskich Radiostacji - prowadzony na podstawie oddanych głosów w jednym miesiącu kalendarzowym.
16.2.1. Głosy Rankingu Popularności Śląskich Radiostacji resetowane są z nastaniem pierwszego dnia kolejnego kalendarzowego miesiąca.
16.2.2. W głosowaniu na Ranking Popularności Śląskich Radiostacji może brać udział każda osoba poinformowana o istnieniu takiego rankingu (dalej również "głosujący") posiadający dostęp do Internetu.
16.2.3. Głosujący ma możliwość oddania głosu na nieograniczoną liczbę stacji radiowych.
16.2.4. Każdy głosujący może oddać pierwszy głos po upływie 24 godzin od pierwszego wejścia na stronę Śląskie Radio Top Sender.
16.2.5. Po oddaniu głosu na jednego z uczestników rankingu, kolejna możliwość głosowania na tego samego uczestnika jest po upływie minimum 24h.
16.2.6. Niedozwolone jest głosowanie więcej razy na jednego uczestnika rankingu w czasie 24h przez jednego głosującego np. z urządzeń o różnym IP (komputer w domu, komputer w pracy, Smartfon).


16.3. Ranking Popularności Śląskich Zespołów/Solistów - prowadzony na podstawie oddanych głosów w jednym miesiącu kalendarzowym.
16.3.1. Głosy Popularności Śląskich Zespołów/Solistów resetowane są z nastaniem pierwszego dnia kolejnego kalendarzowego miesiąca.
16.3.2. W głosowaniu na Ranking Popularności Śląskich Zespołów/Solistów może brać udział każda osoba poinformowana o istnieniu takiego rankingu (dalej również "głosujący") posiadający dostęp do Internetu.
16.3.3. Głosujący ma możliwość oddania głosu na nieograniczoną liczbę zespołów i solistów.
16.3.4. Każdy głosujący może oddać pierwszy głos po upływie 24 godzin od pierwszego wejścia na stronę Śląskie Radio Top Sender.
16.3.5. Po oddaniu głosu na jednego z uczestników rankingu, kolejna możliwość głosowania na tego samego uczestnika jest po upływie minimum 24h.
16.3.6. Niedozwolone jest głosowanie więcej razy na jednego uczestnika rankingu w czasie 24h przez jednego głosującego np. z urządzeń o różnym IP (komputer w domu, komputer w pracy, Smartfon).


UWAGI:
17. Poniżej organizator podaje zewnętrzne linki, pod którymi głosujący znajdzie instrukcję, w jaki sposób włączyć obsługę plików cookie dla najpopularniejszych przeglądarek:
Opera, Firefox, Chrome, Safari,
18. Głosujący zobowiązuje się do przestrzegania zasad regulaminu.
19. Organizator zabrania prób manipulowania rankingiem (np: oddawania głosów przed
upływem 24 godzin na tego samego uczestnika rankingu). Każdy wykryty głos oddany niezgodnie z regulaminem będzie natychmiast kasowany bez wcześniejszego powiadomienia.
20. Wszelkie uwagi, pytania, wątpliwości oraz informacje prosimy przesyłać, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce KONTAKT na stronie Śląskie Radio Top Sender.
21. Radia, zespoły oraz soliści biorący udział w rankingu powinni we własnym zakresie zadbać, by banner informujący o Rankingu Śląskiego Radia Top Sender i możliwości głosowania był osadzony w widocznym miejscu na własnych stronach internetowych i portalach społecznościowych.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
22. Niniejszy Regulamin obowiązuje z chwilą ogłoszenia w Serwisie.
23. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w Serwisie i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, a ich doręczenie uważać się będzie za skuteczne z chwilą umieszczenia w Serwisie.


Radiom, zespołom i solistom życzymy wysokich pozycji w Rankingu oraz wysokiej słuchalności a słuchaczom i fanom jak najlepszych miejsc ich ulubionych grup muzycznych i radiostacji.

Śląskie Radio Top Sender

Radia Prywatne

9-1

Radia Komercyjne

9-1

Radio